Informatie over het hout

Onder aan deze pagina vind u een tabel met de brandwaarden van de verschillende houtsoorten. Hier kunt u vergelijken welk houtsoort het beste brandwaarde heeft per m3.


LET OP:


Het vochtgehalte van het hout is van grote invloed op de brandwaarde.
Door verschillende omstandigheden kan er een verschil inzitten van circa 15%.
De gegevens hebben betrekking op een resterend vochtgehalte van circa 20%.

Soort  kWH/KM  kWH/Kg 
Esdoorn 1900  4.1 
Berk 1900  4.3
Eik 2100  4.2 
Els 1500  4.1
Spar 1600  4.4
Pijnboom 1700  4.4
Lariks 1700  4.4
Populier 1400  4.2
Beuk 2100  4.2
Haagbeuk 2200  4.4
Iep 1900  4.1
Weide 1400  4.1

KM = Kubieke meter. Een kubus ter grootte van 1m x 1m x 1m, volledig gevuld met gehakt hout.


 

       beuken.gif

             Beuken

      Licht ontvlambaar, 
      zeer hard, 
      hoge brandwaarde,
      goede verbrandings-      eigenschappen.

       eiken.gif

              Eiken

      Zwaar ontvlambaar,
      zeer stevig, zwaar en
      elastisch, zeer hoge       brandwaarde,
      goede verbrandings-
      eigenschappen.

       berk.gif

              Berk

      Licht ontvlambaar, 
      snelle verbranding,
      hoge brandwaarde,
      zeer mooie vlammen,       geringe verbrandings-
      eigenschappen.
   
© 2012 J.H. Brouwer Kaminholz GmbH Emmerich am Rhein